Welkom!

Schooljaar 2016-2017

Het schoolteam wenst jullie allen een fijne,
deugddoende en zonnige vakantie toe!
De school is vanaf zaterdag 8 juli met verlof.
Wij zijn terug open op maandag 21 augustus.

Pedagogische studiedagen 2017-2018:
– op vrijdag 29 september 2017
– op woensdag 24 januari 2018   

Lokale verlofdagen 2017-2018:
–       
Afdeling Serskamp: dinsdag 10/10/17 en maandag 04/06/18
–       
Afdeling Wichelen: woensdag 11/10/17, maandag 30/04/18 en woensdag 9/05/18
–       
Afdeling Bruinbeke en Schellebelle: maandag 30/04/18 en maandag 04/06/18
——————————————————————————————————————–Het infomoment voor de ouders van de toekomstige vormelingen: 

Woensdag 6 september om 19u30 in de kerk te Serskamp, en dit voor de drie parochies.Voor wie catechese volgt te Schellebelle is het vormsel op zaterdag 21 april: plaats en uur zal afhangen van het aantal inschrijvingen.
Voor wie catechese volgt te Wichelen is het vormsel op zondag 22 april te Wichelen: uur zal nog worden meegedeeld.
Er zal nog een infofolder met uitnodiging voor dit infomoment komen bij de start van het nieuwe schooljaar.
——————————————————————————————————————–
Indien uw kind wenst te veranderen van levensbeschouwelijk vak voor het schooljaar 2017-2018, dient U het wettelijk voorziene document in te vullen en af te geven aan de school vóór 30 juni 2017. Na deze datum zijn geen veranderingen meer mogelijk.
Klik hier voor het invulformulier.

——————————————————————————————————————–Op woensdag 10 mei 2017 kunnen onze leerlingen van het 4de leerjaar deelnemen aan een volleybalinstuif in sporthal ‘De warande’ in Wetteren.
Lees hier de brief met alle informatie.
——————————————————————————————————————–

 

01/05/2017 – Proficiat aan onze
Eerste Communicanten!

——————————————————————————————————————–

Oproepingsbrief voor deelname aan de rechtstreekse verkiezingen tot bepaling van de leden van de schoolraad verkozen uit de ouders.
Klik hier voor de oproepingsbrief verkiezing ouders schoolraad
Klik hier voor het stembiljet

——————————————————————————————————————–

Dinsdag 25 april: Ouderinfoavond “TaPas for Kids”: een ontdekkingstocht naar talenten en passies om 19 uur in Gibo De Belhamel.

Klik hier voor de brief: lezing passies en talenten 2017
Klik hier voor de brief: lezing passies en talenten 2017 inschrijving

——————————————————————————————————————–

Op 1 mei doen heel wat kinderen van onze school hun eerste communie.
Nu het vakantie is, willen we hen ook de mogelijkheid bieden om ook thuis nog even te oefenen. Onderstaand de liedjes en een document met de te kennen teksten.
Lied 1: Joepie het is feest!
Lied 2: Ik maakte een fout
Lied 3: Het dikke boek
Lied 4: Wij hebben veel van Jou gekregen
Lied 5: Vertel het aan de mensen
Lied 6: Moet je horen
Brief met de te kennen teksten: klik hier.

——————————————————————————————————————–

Vernieuwing schoolraad 2017-2021 – Oproep aan de ouders!
Indien u zich als ouder kandidaat wil stellen, gelieve onderstaande documenten te downloaden en af te drukken. Het formulier z.s.m. ingevuld bezorgen aan de directie van de school, ten laatste op 31 maart.

Info verkiezing ouders schoolraad
Invulformulier kandidatuur ouders schoolraad

——————————————————————————————————————–

Op woensdag 15 maart 2017 kunnen onze leerlingen
van het 6de leerjaar deelnemen aan het netbaltornooi
in de gemeentelijke sporthal van Overmere.

 Klik hier voor de brief met meer informatie.

——————————————————————————————————————–

Komende vrijdag, 20 januari 2017, gaan de kinderen van het 5de leerjaar op uitstap naar de Volkssterrenwacht Beisbroek in Brugge. We vertrekken om 8u45 stipt en zijn terug rond 15u45. Lees hier de brief met alle info.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
Zoals jullie al geruime tijd weten, gaat onze schooldirecteur Krista Van de Velde vanaf 1 januari 2017 met pensioen na een volledige loopbaan in dienst van het gemeentelijk onderwijs. Caroline Cortens, de afdelingsverantwoordelijke en zorgcoördinator van afdeling ‘De Meander’, is aangesteld tot nieuwe directeur. Zij stelt zich graag even aan jullie voor! Klik hier voor de brief die aan alle kinderen is mee gegeven.

——————————————————————————————————————–

Tijdens de afgelopen W.O.-lessen werkte het
5de leerjaar rond het leven van het kind in alle tijden.
De Nieuwe Tijden deden ons stilstaan bij kinderarbeid. Vanuit deze interesse planden juf Eline en juf Anja vrijdag 25 november een uitstap naar het MIAT in Gent.
Lees hier de brief met alle info.

——————————————————————————————————————–

Op woensdag 19 oktober 2016 kunnen onze leerlingen van het 4de leerjaar deelnemen aan het voetbal 4 tegen 4 tornooi in Wetteren.

Klik hier voor de brief met alle info om in te schrijven!

——————————————————————————————————————–

De kinderen van het 6de leerjaar zijn weer terug van bosklassen.
“Oh jeah!” Ze maakten er zelfs een liedje over!! Het is te vinden via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=T4B2cZKfiis

——————————————————————————————————————–


Onze zesdeklassers zijn vandaag, 3/10, vertrokken op bosklassen naar
Filot-Hamoir en namen mee:
juf Kristel, Jolijn, Steffie, Do en Nele, meester Koenraad, Gert en Wim.
Vrijdag zijn ze weer terug!

——————————————————————————————————————–

Op woensdag 5 oktober gaan de kinderen van het 4e lj naar een theatervoorstelling van Poppentheater Pedrolino in ’t Ankerpunt te Serskamp. Met deze theatervoorstelling willen we de kinderen uit het 4e lj laten nadenken over armoede in hun omgeving en in de wereld. Er zijn ook opnames aan verbonden. Lees hier alle info over deze namiddag.

——————————————————————————————————————–


Op woensdag 28 september 2016, vindt naar jaarlijkse traditie de scholenveldloop plaats op het voetbalterrein in Serskamp. Alle info: zie brief. Brief Veldloop

——————————————————————————————————————–

Dag van de sportclub:
Op woensdag 14 september mag iedereen in sportkledij naar school!

Onze jaarlijkse sportdag gaat dit jaar door per afdeling:
Op dinsdag 13 september voor GIBO De Meander, Wichelen
Op donderdag 15 september voor GIBO De Rozelaar, Serskamp
Op vrijdag 16 september voor GIBO De Belhamel, Bruinbeke
We starten deze dag met onze jaarlijkse strapdag.

Alle info: zie brief.
sport 2016-2017

——————————————————————————————————————–